hoofding
Home » Professionele opleidingen » Lerarenopleiding » Lager onderwijs

Bachelor in het onderwijs: Lager onderwijs

De Bachelor in het onderwijs: Lager onderwijs leert je hoe je kinderen instrumenten en strategieën aanreikt om dingen te doen en te ontdekken. Zo worden ze steeds zelfstandiger. Een creatief groepsgebeuren dat zich van bij het begin op de praktijk richt, dat is de opleiding Lager onderwijs in een notendop. Je krijgt meestal les in beperkte groepen en we verwachten initiatief en interactie.

Structuur Lager onderwijs

De bacheloropleiding Lager onderwijs is een professionele opleiding. Je kunt de opleiding volgen aan de HUB op Campus Brussel en aan de KAHO Sint-Lieven op Campus Dirk Martens (Aalst) en op Campus Waas (Sint-Niklaas). Het modeltraject telt drie jaar van telkens 60 studiepunten. Je kunt de 180 studiepunten op het studieprogramma ook nog anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject met een persoonlijk programma.

Opleidingsprincipes

Tijdens je opleiding maak je kennis met verschillende soorten scholen en met kinderen uit diverse milieus. Veelzijdige stages en diversiteit zijn slechts twee van onze opleidingsprincipes. Doorheen je opleiding krijg je bovendien de kans om de variatie in het onderwijslandschap te ontdekken: het buitengewoon onderwijs, Freinetscholen...  Dankzij een afwisselend praktijkbad zoek je uit welke stijl en welk soort onderwijs je het beste liggen.

Diversiteit

Alle kinderen zijn anders, maar verdienen gelijke kansen. Mensen met een verschillende culturele en religieuze achtergrond zijn een gegeven in onze maatschappij. Wij bieden je een kader om om te gaan met die diversiteit. Het codewoord is interculturaliteit: we streven ernaar om met elkaar te leven, in plaats van naast elkaar. Zo kunnen we de maatschappelijke ongelijkheid in de multiculturele samenleving misschien doorbreken en ook de positieve gevolgen tonen. Daarom stimuleren we dialoog, leren van elkaar en van uitwisseling.