hoofding
Home » Professionele opleidingen » Lerarenopleiding » Schoolontwikkeling (banaba)

Bachelor-na-bachelor Schoolontwikkeling

De bachelor-na-bachelor in de Schoolontwikkeling richt zich tot ambitieuze leraren Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs of Secundair onderwijs die zich willen professionaliseren en een voortrekkersrol willen vervullen bij onderwijsvernieuwingen.

Leer scholen veranderen

Als leraar en als schoolteam wil je de werking van je school voortdurend verbeteren. Scholen zijn echter complexe organisaties geworden. Het is niet eenvoudig om in dergelijke organisaties veranderingen te starten, te begeleiden en te realiseren. Het onderwijs heeft behoefte aan mensen die veranderingen van binnenuit kunnen initiëren en leiden, en die de betrokken collega’s kunnen motiveren. De bachelor-na-bachelor in de Schoolontwikkeling leidt je daartoe op.

Drie programmalijnen

De opleiding telt 60 studiepunten en bestaat uit een driejarig traject van 3 x 20 studiepunten. In de opleiding staan drie programmalijnen centraal die in de opleiding zowel separaat als geïntegreerd aan bod komen:

  • onderzoek en innovatie
  • reflectie en begeleiding
  • innoveren in een schoolcontext

Praktisch

De opleiding bestaat uit hoorcolleges en practica. Ook taken, literatuurstudie en vooral echte praktijk op de eigen school vormen een onderdeel van de opleiding. In de eerste module start de opleiding met een tweedaags vormingstraject om het raamkader en een aantal basisconcepten aan te reiken. De leergroepen (max. 10 studenten per groep) worden samengesteld en je maakt kennis met je leergroepbegeleider die het gehele opleidingstraject zal coachen. De opleiding bestaat vervolgens uit 13 lesdagen op vrijdag en 7 vrijdagnamiddagen.

Wat kun je na de opleiding?

Na de opleiding ben je bekwaam om onderwijsvernieuwingen écht ingang te doen vinden. Je kunt beginnende leraren coaching bieden en andere collega’s ondersteunen in hun professionalisering. Je bent in staat om onderwijskundig leiderschap op te nemen. Je kunt je eveneens verdiepen in onderwijskundige literatuur en je bent in staat om die kennis om te zetten in de onderwijs- en schoolpraktijk via onderzoeks- en innovatieopdrachten.