hoofding
Home » Professionele opleidingen » Sociaal-agogisch Werk » Gezinswetenschappen

Bachelor in de Gezinswetenschappen

De opleiding Gezinswetenschappen leidt mensen op om een goede ondersteuning te bieden aan gezinnen. Enerzijds op een wetenschappelijk onderbouwde manier, anderzijds met veel empathie en presentie. De opleiding leert menselijke en maatschappelijke verhoudingen vanuit de gezinscontext te begrijpen en gezinnen op een professionele manier te begeleiden.

Structuur Gezinswetenschappen

De Bachelor in de Gezinswetenschappen is een unieke professionele opleiding. Het modeltraject beslaat drie jaar van telkens 60 studiepunten. Maar je hoeft niet noodzakelijk dat modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een persoonlijk, aangepast traject. De Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek  is de vaste stek van de opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen.

Uniek in Vlaanderen

De bacheloropleiding Gezinswetenschappen kun je in Vlaanderen en in Brussel enkel aan de HUB volgen. Het overwegen waard, want na je studies heb je een uitzonderlijk diploma in handen.

Studenten met levens- en werkervaring

De opleiding Gezinswetenschappen wordt ook als traject voor volwassenen aangeboden. Studenten met levens- en werkervaring volgen gedurende drie studiejaren één dag per week les en vullen dit aan met zelfstudie. Zo is de opleiding goed te combineren met werk en gezin.

De grote lijnen

De opleiding Gezinswetenschappen:

  • geeft inzicht in de dynamiek van relaties tussen partners, tussen ouder en kind en tussen verschillende generaties;
  • analyseert de sociale, juridische en economische aspecten van gezinsrelaties;
  • plaatst die aspecten in hun maatschappelijke context;
  • biedt kennis en scherpt vaardigheden aan om gezinnen te ondersteunen op het vlak van relaties en opvoeding;
  • leert je ook veel over je eigen functioneren als 'kind van', partner of (toekomstige) ouder.

Meer weten? Kom dan naar onze infomomenten.