hoofding
Home » Professionele opleidingen » Sociaal-agogisch Werk » Orthopedagogie

Bachelor in de Orthopedagogie

Orthopedagogie leert je om mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij te ondersteunen in hun thuis-, woon-, werk- of leefsituatie. Je wordt dan een gespecialiseerd opvoeder-begeleider.

Het belangrijkste werkinstrument van een gespecialiseerd opvoeder-begeleider is je eigen persoon: daarom doen we aan persoonsontwikkeling, via onder andere creatieve, expressieve en groepsactiviteiten.

Structuur Orthopedagogie

Bachelor in de Orthopedagogie is een professionele opleiding. Het modeltraject bij de HUB telt drie jaar en bevat telkens 60 studiepunten. Je hoeft niet noodzakelijk het modeltraject te volgen. Je kunt het totale pakket van 180 studiepunten ook anders spreiden en zo je studie afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Na je studie op Campus Parnas ben je een gespecialiseerd opvoeder-begeleider.

Drie trajecten

In je tweede en derde bachelor geef je je opleiding een persoonlijke toets. Je kiest om je te verdiepen in het Muzisch-agogisch begeleiden, in het Systeem- en contextgericht werken of in de Sociale inclusie. Die keuze heeft gevolgen voor je stage in het derde jaar. Dan ga je je specialisatie heel concreet toepassen.

Meer weten? Kom naar onze infomomenten.